Leefstijlcoaching

van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Leefstijlcoaching

van ziekte en zorg
naar gezondheid en gedrag

Welkom

Met deze website informeer ik je graag over mijn werkzaamheden op het gebied van leefstijlcoaching en gedragsverandering.

Ik merk dat de term leefstijlcoaching vaak vragen oproept. Dat is ook te begrijpen want het is een relatief nieuw vakgebied waarbij wetenschappelijke kennis over verschillende leefstijlgebieden zoals beweging, voeding, slaap, stress en ontspanning gecombineerd wordt met de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van gedragsverandering en coachingsvaardigheden. Onder het kopje leefstijlcoaching hieronder lees je wat ik daaronder wel én niet versta.

Als bewegings- en gezondheidswetenschapper met een aanvullende opleiding als geaccrediteerd leefstijlcoach wil ik een bijdrage leveren aan het verder wetenschappelijk onderbouwen van het vakgebied leefstijlcoaching. Dat doe ik op verschillende manieren; door het uitrollen en verder doorontwikkelen van de erkende gecombineerde leefstijlinterventie CooL (Coaching op Leefstijl) en door het lesgeven aan (aspirant) leefstijlcoaches. Maar ook door het geven van workshops en trainingen binnen organisaties en door het doen van leefstijlgerelateerd wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit van Maastricht.

Leefstijlcoaching


Leefstijlcoaching is een stapsgewijze aanpak met als doel het duurzaam aanpassen van de leefstijl van de deelnemer. Belangrijke thema’s in deze aanpak zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Daarnaast kenmerkt deze werkwijze zich door een holistische benadering van de deelnemer, gestoeld op de zes dimensies van Positieve Gezondheid
De huidige leefstijl van de deelnemer is altijd het startpunt. De regie ligt bij de deelnemer die zelf persoonlijke doelstellingen opstelt met ondersteuning van de leefstijlcoach. De deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties met betrekking tot gedragsverandering, waarbij ongewenste gewoontes worden opgespoord en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het coachtraject worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag.

Er wordt in een coachingstraject veel aandacht besteed aan de verschillende determinanten die een bepaald gedrag bepalen. Denk bijvoorbeeld aan overtuigingen, motivatie, eigen effectiviteit, sociale normen, barrieres en ondersteuning. Ook de rol van de omgeving komt aan bod.

Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en ze leren hoe ze terugval kunnen ombuigen.

Om de kans op gedragsbehoud te vergroten is het van groot belang dat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend, niet voorschrijvend maar vooral richtinggevend.

Leefstijlcoaching


Leefstijlcoaching is een stapsgewijze aanpak met als doel het duurzaam aanpassen van de leefstijl van de deelnemer. Belangrijke thema’s in deze aanpak zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Daarnaast kenmerkt deze werkwijze zich door een holistische benadering van de deelnemer, gestoeld op de zes dimensies van Positieve Gezondheid
De huidige leefstijl van de deelnemer is altijd het startpunt. De regie ligt bij de deelnemer die zelf persoonlijke doelstellingen opstelt met ondersteuning van de leefstijlcoach. De deelnemer koppelt hieraan bijbehorende acties met betrekking tot gedragsverandering, waarbij ongewenste gewoontes worden opgespoord en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het coachtraject worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag.

Er wordt in een coachingstraject veel aandacht besteed aan de verschillende determinanten die een bepaald gedrag bepalen. Denk bijvoorbeeld aan overtuigingen, motivatie, eigen effectiviteit, sociale normen, barrieres en ondersteuning. Ook de rol van de omgeving komt aan bod.

Ook is er aandacht voor terugval zodat deelnemers weten dat dit hoort bij het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en ze leren hoe ze terugval kunnen ombuigen.

Om de kans op gedragsbehoud te vergroten is het van groot belang dat de acties aansluiten bij de leefwereld van de deelnemer. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend, niet voorschrijvend maar vooral richtinggevend.

Mijn werk

Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI)

Een groot deel van mijn werkweek hou ik me bezig met werkzaamheden voor ELI. Deze organisatie, die ik in 2018 samen met Nicole Philippens heb opgericht, is eigenaar van de erkende gecombineerde leefstijlinterventie CooL (Coaching op Leefstijl).


CooL is een programma van twee jaar, waarbij deelnemers werken aan het verminderen van hun overgewicht door het verbeteren van hun leefstijl. Hierbij worden ze begeleid door een geregistreerd en geaccrediteerd leefstijlcoach. Het programma wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering voor deelnemers die voldoen aan de inclusiecriteria. Vanaf de start van de CooL-pilot in 2014 ben ik betrokken bij de opzet, inhoud en uitvoering van CooL. Ten tijde van de pilot heb ik gedurende een aantal jaren het programma uitgevoerd voor een groot aantal groepen in de regio Parkstad.

Als eigenaar van CooL is het ons streven om de continuïteit van de interventie te borgen zodat ook in de toekomst deelnemers aan het CooL-programma kunnen deelnemen. Om een erkende gecombineerde leefstijlinterventie te blijven, moet elke vijf jaar de effectiviteit van de interventie worden aangetoond. Daarvoor blijft wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van CooL en leefstijlcoaching noodzakelijk. ELI verzamelt data van alle deelnemers die het CooL-programma volgen. Deze resultaatmetingen vormen de basis van het PhD-onderzoek naar de effecten van leefstijlcoaching, dat Nicole en ik uitvoeren in samenwerking met de Universiteit Maastricht.

Deelnemers die graag een CooL-traject willen starten kunnen op de website van ELI (www.leefstijlinterventies.nl) op zoek naar een CooL-coach in hun buurt.


Andere werkzaamheden

Naast mijn werkzaamheden voor ELI en mijn promotieonderzoek werk ik ook als docent/trainer voor verschillende leefstijlinstituten. Zo sta ik de ene dag voor een groep leefstijlcoaches in opleiding of geef ik bijscholing aan reeds afgestudeerde leefstijlcoaches. Daarnaast geef ik regelmatig gastcolleges op hogeschool en universiteit. Met mijn eerdere werkervaring als trainer, mijn onderwijsbevoegdheid en mijn CRKBO-registratie ben ik hier goed voor uitgerust.

Ook ben ik beschikbaar voor het het verzorgen van trainingen, workshops en coachingstrajecten op het gebied van gezonde leefgewoontesgedragsverandering en Positieve Gezondheid of word ik geconsulteerd over diverse leefstijlgerelateerde vraagstukken. Deze werkzaamheden voer ik uit voor diverse opdrachtgevers in de zakelijke markt via mijn bedrijf Leefstiel BV.

Eén op één coachtrajecten verzorg ik niet, hiervoor verwijs ik graag door naar een collega leefstijlcoach via de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (www.blcn.nl).
Ester Janssen

Ester Janssen

Over mij

Ik ben geboren in 1974 in Zuid-Limburg. Na mijn masteropleidingen Lichamelijke Opvoeding in Leuven en Gezondheidswetenschappen in Maastricht, heb ik verschillende jaren gewerkt in het geneesmiddelenonderzoek en in de zorgsector. Een bijzonder leerzame tijd waar ik onder andere heb geleerd om projectmatig te werken en ik tevens het trainersvak heb uitgeoefend. Zeer uitdagende banen ook, maar toch vroeg ik me steeds vaker af waar die Ester was gebleven die Lichamelijke Opvoeding ging studeren, juist om lekker actief bezig te zijn? Steeds vaker twijfelde ik; de baan die ik had voerde ik naar ieders tevredenheid uit, maar in mijn vrije tijd miste ik zelf de energie om nog te sporten of te ontspannen. Was ik zelf eigenlijk nog wel tevreden?

Mijn werkplezier bleek ik met name te halen uit het contact met mensen en het ervoor zorgen dat zij bewustere keuzes maken en zo sterker in hun schoenen komen te staan. Het volgen van verschillende professionele coachopleidingen bleek voor mij de weg naar het starten van een eigen bedrijf. Door het coachvak te combineren met mijn eerder gevolgde opleidingen kwam ik vanzelf terecht bij mijn huidige specialisatie leefstijlcoaching en gedragsverandering. Vandaag de dag zijn leefstijl en gedragsverandering de rode draad doorheen al mijn werkzaamheden. En mijn vrije tijd? Die gebruik ik nu om ook aan mijn eigen gezonde leefstijl te blijven werken…

Contact

Contact opnemen kan geheel vrijblijvend via: email: ester.janssen@hotmail.com of via LinkedIn 
ELI of CooL gerelateerde vragen graag sturen naar: 
info@leefstijlinterventies.nl

Ester Janssen | Leefstiel BV

Wilhelminastraat 40 | 6245 AX Eijsden | Nederland | info@esterjanssen.nl | http://www.esterjanssen.nl | tel. +31 (0)6 23 22 86 04 | Privacy statement | Cookie-instellingen aanpassen

Please publish modules in offcanvas position.